rkh.sePublikationer från RKH
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Silow Kallenberg, KimORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6338-752X
Publikasjoner (10 av 14) Visa alla publikasjoner
Silow Kallenberg, K. (2019). Between Care and Punishment Fantasies of Change and Progress in Ethnographies of Compulsory Care. Ethnologia Scandinavica, 49, 114-129
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Between Care and Punishment Fantasies of Change and Progress in Ethnographies of Compulsory Care
2019 (engelsk)Inngår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, E-ISSN 0348-9698, Vol. 49, s. 114-129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Swedish Science Press, 2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-3120 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-01-03 Laget: 2020-01-03 Sist oppdatert: 2020-01-03bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. (2019). Livet och döden i journalerna: Institutions(auto)etnografi genom psykiatrins skriftliga källor. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 28(3-4), 55-64
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Livet och döden i journalerna: Institutions(auto)etnografi genom psykiatrins skriftliga källor
2019 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 28, nr 3-4, s. 55-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Genom min vän Marcus mamma Agneta får jag tillgång till hans journaler och obduktionsprotokoll. Agneta och jag har den dagen i januari 2019 mötts upp hemma hos henne för en pratstund. Hon har nyligen gått i pension, något i förtid, för att kunna ägna sig åt annat som hon länge velat göra. Arbete med utsatta kvinnor. Alternativmedicinsk hjälp till personer med utmattnings- och traumaproblematik. Sådant som Agneta kanske själv hade behövt hjälp med i sitt liv gör hon nu istället för andra. Hon bjuder mig på frukost och vi pratar i flera timmar. Innan jag ska gå frågar jag om hon kan tänka sig att låta mig se Marcus journaler om hon har dem kvar. Jag säger att hon inte behöver bestämma sig med en gång, men hon vill genast hämta dem. De ligger i källarförrådet, säger hon, och vi går dit tillsammans. Väl där visar hon två svarta sopsäckar där Marcus kvarlåtenskap finns förvarad. Hon säger att hon ännu inte orkat gå igenom sakerna. I den ena av säckarna finns ett vitt och ett brunt kuvert. I det vita, som är öppnat, ligger obduktionsrapporten. I det bruna, som är oöppnat, finns en tjockare pappersbunt med alla anteckningar från det sista vårdtillfället inom psykiatrin. Agneta säger att hon inte har klarat av att öppna det än, att hon inte orkar läsa. Jag frågar igen om hon är säker på att jag får läsa trots att hon inte har gjort det, det känns som att dessa papper är oerhört privata. Hon propsar på att jag ska ha dem, men att jag får lämna tillbaka dem sen. Jag känner att jag har fått ett stort förtroende och lovar att hantera dem med respekt.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Föreningen Kulturella Perspektiv, 2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-4175 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-02-14 Laget: 2022-01-05bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. & Sigvardsdotter, E. (2019). Om Sverige, svenskhet och de Andra i samhällsorientering för nyanlända. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (11), 71-96
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Om Sverige, svenskhet och de Andra i samhällsorientering för nyanlända
2019 (svensk)Inngår i: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, nr 11, s. 71-96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Samhällsorienteringskurser erbjuds nyanlända flyktingar för att ge dem grundläggande kunskap om Sverige och det svenska samhället. Syftet med Kim Silow Kallenberg och Erika Sigvardsdotters artikel är att analysera de bilder av Sverige, svenskhet och de Andra som framträder i kursernas undervisningsmaterial. Utifrån en narrativ ansats undersöks både berättelser och tystnader i materialet, där det som inte är uttalat förstås som en aspekt av berättelsen om Sverige och svenskheten. Materialet är både informativt och normerande, det beskriver både vad som är vanligt och vad som är önskvärt. Skrivningar om omständigheter där utrikesfödda kan bli förfördelade saknas i hög grad, samtidigt som sammanhang där utrikesfödda skulle kunna diskriminera eller skada någon annan beskrivs utförligt. Materialet kan därför tolkas som att det i första hand utgår från majoritetsbefolkningens perspektiv och behov, trots att det riktar sig till nyanlända.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning, 2019
Emneord
narrativ, logiker, etableringsinsatser för flyktingar, integration, nyliberalism, normer
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-4176 (URN)10.13068/2000-6217.11.3 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2021-12-23 Laget: 2022-01-05bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. (2018). En del dör unga: Att minnas de döda genom autoetnografiska analyser. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 27(1-2), 3-13
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En del dör unga: Att minnas de döda genom autoetnografiska analyser
2018 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 27, nr 1-2, s. 3-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: Umeå Universitet, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-4174 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-02-14 Laget: 2022-01-05bibliografisk kontrollert
Ingridsdotter, J. & Silow Kallenberg, K. (2018). Ethnography and the Arts: Examining Social Complexities through Ethnographic Fiction. Etnofoor, 30(1), 57-76
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ethnography and the Arts: Examining Social Complexities through Ethnographic Fiction
2018 (engelsk)Inngår i: Etnofoor, ISSN 0921-5158, Vol. 30, nr 1, s. 57-76Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stichting Etnofoor, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-4177 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-02-14 Laget: 2022-01-05bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. & Sigvardsdotter, E. (2018). Från omhändertagande till ansvarstagande: Nyliberal hälsa i etableringen av nyanlända. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 27(3-4), 46-56
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Från omhändertagande till ansvarstagande: Nyliberal hälsa i etableringen av nyanlända
2018 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 27, nr 3-4, s. 46-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Etableringsinsatserna för nyanlända1 i deras nuvarande utformning kan förstås som en del av förskjutningen från välfärd till arbetssamhälle, vilket brukar benämnas workfare (Wacquant 2009:6; Rueda 2015:299). Detta handlar framförallt om att välfärdsrättigheter blir alltmer villkorade och kopplade till krav på motprestationer i form av arbete eller annan aktivering. I etableringen märks detta t.ex. i ett ökat fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Det statliga integrationsinsatserna för nyanlända omfattar sedan reformeringen 2010 (SFS 2010:197) språkundervisning (SFI), individanpassade arbetsmarknadsåtgärder (praktik, validering av utbildning etc.), och en samhällsorienterande utbildning. Förändringen var en del av en större reformering som föregicks av en rad utredningar, vilka konstaterade att introduktionen av nyanlända i Sverige gick för långsamt och var passiviserande. Lösningen var att etableringen av nyanlända nu skulle inlemmas i arbetslinjen och integrationspolitiken skulle ta steget från ”omhändertagande till ansvarstagande” (prop. 2009/10:60; s. 24). I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi etableringen av nyanlända, med ett särskilt fokus på hur man arbetar för att främja socialt deltagande och psykisk hälsa hos personer som är nya i Sverige. Fokus i projektet ligger på tjänstepersoner och frivilliga inom detta område – och hur de tänker kring hur det som brett kan benämnas integration fungerar – men även på dokument som är centrala för att förstå etableringens politiska och praktiska kontext. I den här artikeln analyserar vi dokument kopplade till samhällsorienteringen för nyanlända – en av tre delar som omfattas av etableringslagen. Eftersom hälsa är ett centralt fokus i vårt projekt har det även utgjort ett särskilt empiriskt fokus i vår analys i den här artikeln. Syftet är att undersöka vilka idéer som präglar samhällsorienteringen för nyanlända, och hur de kommer till uttryck i relation till hälsa. Vårt analytiska fokus är hur hälsa i samhällsinformation till nyanlända konstrueras diskursivt i det kursmaterial som används i samhällsorienteringen.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Föreningen Kulturella Perspektiv, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-4178 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-02-14 Laget: 2022-01-05bibliografisk kontrollert
Larsen, J., Sigvardsdotter, E., Silow Kallenberg, K. & Eriksson, H. (2018). The Delphi method as a way to explore underresearched areas in nursing: - refugee's health and social participation. In: : . Paper presented at Third Nordic Conference in Nursing Research, Oslo, June 13-15, 2018..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The Delphi method as a way to explore underresearched areas in nursing: - refugee's health and social participation
2018 (engelsk)Konferansepaper, Poster (with or without abstract) (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Background: The Delphi method developed in the 1950s in the US-Army as a way to forecast the probability of nuclear weapons usage in war by consulting "experts". From this origin the Delphi method successfully spread in dierent academic disciplines during the late 1900 to become one important method for access "expert consensus" in situations where no other evidence exist and furthermore to provide a valuable tool in the investigation of "expert opinion" and may thereby help to guide future policy directives in an era such as nursing. Objective: The aim of this presentation is to describe the possibilities of using this approach to explore under-researched areas in nursing using conclusion drawn from a scoping review of Delphi studies on refugee's health and social participation. Method: Scoping review Results: The ndings show that health workers; nurse’s, physicians, civil servants have a tremendous impact on health outcomes that occur for refugees during their adjustment to a new life and that their interpretation and implementing policies is important to consider when elaborating on health and resources of health. Conclusion and implication for practice: To conclude, emphasizing the tacit knowledge of experts the ndings show that this type of approaches can serve as a method to both investigate and establish a consensus among nurses or in areas of nursing research where evidence is lacking. Delphi method is a tool that can provide valuable insight regarding nursing knowledge that is not possible to monitor in any other way and can become more important in nursing research in the future.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-2603 (URN)
Konferanse
Third Nordic Conference in Nursing Research, Oslo, June 13-15, 2018.
Prosjekter
MRSR
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-07194
Tilgjengelig fra: 2018-07-13 Laget: 2018-07-13 Sist oppdatert: 2018-07-16bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. (2017). Det som sitter i väggarna: tvångsvård mellan stabilitet och förändring. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 26(3-4), 39-45
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Det som sitter i väggarna: tvångsvård mellan stabilitet och förändring
2017 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 26, nr 3-4, s. 39-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-2519 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-01-08 Laget: 2018-01-08bibliografisk kontrollert
Ingridsdotter, J. & Silow Kallenberg, K. (2017). Etnografisk fiktion: Introduktion. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2(26), 2-10
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Etnografisk fiktion: Introduktion
2017 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 2, nr 26, s. 2-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this text we introduce this special issue of Kulturella perspektiv that addresses the relationship between ethnography and fiction. Could ethnographic fiction serve as an alternative way to communicate research results? Can it help us to reach other audiences outside of academia? How can fantasy and fiction help us in the quest for new knowledge? These are the main questions posed and answered in this introductory article where we highlight some important contributions to this field in ethnology and anthropology. Revisiting concepts such as Clifford Geertz 'thick descriptions' and 'faction' the article suggests that ethnographic fiction is part of a tradition in ethnographic work that problematize the division between fact and fiction, reason and affect, as well as objectivity and subjectivity. Scholars that work in the ethnographic tradition has long since acknowledged researchers' interpretations and subjectivity as a part of our knowledge production. Qualitative research in general, and ethnographic research in particular, would be impossible without an active research subject that thinks, feels and engages in the field of research. The article discusses examples of ethnographic research that engages with alternative ways of writing up the results and communicating the findings. We suggest that a creative approach to writing might reach a new and larger audience and help establish the importance of ethnographic work

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: , 2017
Emneord
ethnography, ethnographic fiction, writing, interpretation, etnografi, etnografisk fiktion, skrivande, tolkning
HSV kategori
Forskningsprogram
Annat forskningsområde
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-2484 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-10-27 Laget: 2017-11-08bibliografisk kontrollert
Silow Kallenberg, K. (2017). Tabanja: Ett exempel på etnografisk fiktion. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2(26), 41-51
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Tabanja: Ett exempel på etnografisk fiktion
2017 (svensk)Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 2, nr 26, s. 41-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article is about ethnographic knowledge production, and is an investigation of the forms that knowledge production can take. The text consists of two separated parts; a contextualising introduction and a short story based on the material of ethnographic fieldwork. The aim is to highlight parts of human life that are hard to depict with traditional scholarly genres.

   In the first part of the article – the introduction – the relation between subjectivity and objectivity in ethnographic research, and the blurred lines that often exist between the two, is used as a point of departure to argue for the use of ethnographic fiction in research processes. Concepts such as thick description and self-reflexivity are used in the discussion. Ethnographic fiction can have multiple meanings and is here understood as fiction based in ethnographic knowledge. This genre can be a means to highlight aspects that are excluded or toned down in more traditional academic texts. Ethnographic fiction can also be a means to communicate research results to other audiences than the ones that normally reads scholarly works.

   The second part of the article consists of an example of ethnographic fiction in the form of a short story. The story is about a young boy named Issa, who grows up in a marginalised community and who leads a destructive life that eventually results in him being subjected to compulsory care. Issa is a fictional character with a real life role model in one of the authors’ research persons that were shot and killed only sixteen years old.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: , 2017
Emneord
ethnographic fiction, thick description, interpretation, grievability, compulsory care, mixed genres, etnografisk fiktion, täta beskrivningar, tolkning, sörjbarhet, tvångsvård, blandgenrer
HSV kategori
Forskningsprogram
Annat forskningsområde
Identifikatorer
urn:nbn:se:rkh:diva-2485 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-10-27 Laget: 2017-11-08bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6338-752X