Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tegnestedt, CharlottaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3748-899X
Publications (4 of 4) Show all publications
Holmgren, J., Tegnestedt, C. & Rodriguez, M. (2019). Frivillighetens arena: Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet.
Open this publication in new window or tab >>Frivillighetens arena: Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Bakgrund I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare. Syfte Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. Metod Data har samlats in via fokusgruppsintervjuer i tre olika kretsar i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på tre olika nivåer i varje krets, med frivilliga, frivilligledare och kretsstyrelse. Resultat De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt och följande teman identifierades; Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, Kärnan i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset, Förvalta och bevara, men också tänka nytt, Tredje sektorns betydelse och frivillighet under ansvar, Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna. Slutsatser och framåtblickar Några paradoxer och framtida utmaningar identifierades. Utmaningarna tycks ligga i att kunna överbrygga och tänka ”både och” i stället för ”antingen eller” vad gäller frivilligas traditionella villkor i relation till vad som kan utvecklas, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det svenska samhället.

Publisher
p. 24
Series
Röda Korsets Högskolas rapportsserie ; 2019:01
Keywords
Röda Korset, frivilliga, frivillighet, lokal, global, migration, global omvårdnad
National Category
Nursing
Research subject
Report from Svenska Röda Korset
Identifiers
urn:nbn:se:rkh:diva-2829 (URN)978-91-983684-1-3 (ISBN)
Available from: 2019-05-27 Created: 2019-05-27 Last updated: 2019-06-05Bibliographically approved
Holmgren, J., Eriksson, H. & Tegnestedt, C. (2018). Global nursing as visualised on the internet: a netnographic analysis of the emerging global paradigm in nursing. Contemporary Nurse: health care across the lifespan, 54(4-5), 443-455
Open this publication in new window or tab >>Global nursing as visualised on the internet: a netnographic analysis of the emerging global paradigm in nursing
2018 (English)In: Contemporary Nurse: health care across the lifespan, ISSN 1037-6178, E-ISSN 1839-3535, Vol. 54, no 4-5, p. 443-455Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Positioned to face increasing issues relating to the growing and aging population, ill health, climate change, natural disasters, and humanitarian crises, nurses play a crucial role in responding to the challenges of globalisation. With nurses rising to meet these challenges, the term ‘global nursing’ has been coined. Given the ongoing proliferation of the term, it seems relevant to explore the key relationship of the concepts of ‘global’ and ‘nursing’ within the milieus provided through the internet.

Aim: To describe how global nursing as a concept is visualised in images on the internet.

Method: A cross-sectional observational design based on netnographic methodology was conducted. By searching the term ‘global nursing’ in the Google search engine, a total of 973 images illustrating ‘global nursing’ were collected and stored on one specific search occasion. The inclusion of data covered all regions but no other search limits.

Results: The results show that global nursing, first and foremost, is visualised as an academic discourse, as a nursing activity, and as an approach to target sustainability. Further, the results also highlight that global nursing has manifested as a Western discourse, targeting students with access to resources and a humanitarian interest. Conclusion: By paying attention to global nursing as it is presented in this study, it has been possible to provide valuable insights about colonial boundaries in the nursing discourse relating to globality. Based on these results, we stress that the nursing paradigm would benefit from a greater postcolonial awareness and some reflexivity connected with the global issues that nurses are facing.

Impact statement: Global nursing is paradoxically visualised as something distant, connected to ideas of ‘otherness’, and of not belonging to the Western nursing community

Keywords
Global nursing, climate change, natural disasters, humanitarian, globalisation, internet, cross sectional, search engine, students, awareness
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:rkh:diva-2657 (URN)10.1080/10376178.2018.1524265 (DOI)30235985 (PubMedID)
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Tegnestedt, C. & Reichard, A. (2014). Ljudnivåer och ljudkällor på en intensivvårdsavdelning: en jämförande observationsstudie av tre rumstyper. Ventilen, 49(3), 29
Open this publication in new window or tab >>Ljudnivåer och ljudkällor på en intensivvårdsavdelning: en jämförande observationsstudie av tre rumstyper
2014 (Swedish)In: Ventilen, ISSN 0348-6257, Vol. 49, no 3, p. 29-Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, 2014
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:rkh:diva-953 (URN)
Available from: 2014-09-01 Created: 2014-09-01 Last updated: 2015-01-13Bibliographically approved
Tegnestedt, C., Günther, A., Reichard, A., Bjurström, R., Alvarsson, J., Martling, C. & Sackey, P. (2013). Levels and sources of sound in the intensive care unit: an observational study of three room types. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 57(8), 1041-1050
Open this publication in new window or tab >>Levels and sources of sound in the intensive care unit: an observational study of three room types
Show others...
2013 (English)In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 57, no 8, p. 1041-1050Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background

Many intensive care unit (ICU) patients describe noise as stressful and precluding sleep. No previous study in the adult setting has investigated whether room size impacts sound levels or the frequency of disruptive sounds.

Methods

A-frequency S-time weighted equivalent continuous sound (LASeq), A-frequency S-time weighted maximum sound level (LASmax) and decibel C peak sound pressure (LCpeak) were measured during five 24-h periods in each of the following settings: three-bed room with nursing station (NS) alcove, single-bed room with NS alcove (1-BR with NSA) and single-bed room with bedside NS. Cumulative restorative time (CRT) (> 5 min with LASmax < 55 dB and LCpeak < 75 dB) was calculated to describe calm periods. Two 8-h bedside observations were performed in each setting in order to note the frequency and sources of disruptive sounds.

Results

Mean sound pressure levels (LASeq) ranged between 52 and 58 dBA, being lowest during night shifts. There were no statistically significant differences between the room types in mean sound levels or in CRT. However, disruptive sounds were 40% less frequent in the 1-BR with NSA than in the other settings. Sixty-four percent of disruptive sounds were caused by monitor alarms and conversations not related to patient care.

Conclusions

Single-bed rooms do not guarantee lower sound levels per se but may imply less frequent disruptive sounds. Sixty-four percent of disruptive sounds were avoidable. Our findings warrant sound reducing strategies for ICU patients.

Keywords
intensive care unit, room size, sound levels
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:rkh:diva-707 (URN)10.1111/aas.12138 (DOI)23750596 (PubMedID)
Available from: 2013-08-21 Created: 2013-08-21 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3748-899X

Search in DiVA

Show all publications