Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 1043
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Eklund, Sanna
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Caceres, Patricio
  Röda Korsets Högskola.
  Hur patienter med cancer upplever vården: En studie utifrån bloggar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Kärnan i hälso- och sjukvården är mötet mellan vårdpersonal och patient. Det finns ett missnöje med vården bland patienter med diagnostiserad cancer. För att kunna förbättra vården är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap och är medvetna om vad en diagnostiserad cancerpatient upplever som bra och dåligt vid mötet med vården. Syfte. Denna uppsats syftar till att beskriva, utifrån bloggar, hur cancerdiagnostiserade patienter upplever mötet med vården. Metod. Analysmetoden som har använts är kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen gjordes genom fyra bloggar, vilka var publicerade på Internet. Analysen resulterade i två domäner, nio kategorier och tre subkategorier. Resultat. Utfallet av mötet med vården kan göra stor skillnad i hur patienten upplever sin sjukdom. Negativa upplevelser av mötet med vården kunde leda till att den cancerdiagnostiserade patienten upplevde misstro gentemot vårdpersonalen. Samt motivationsbrist angående att besegra sin sjukdom. Däremot kunde bra upplevelser av mötet med vården ge patienten mer motivation och förtroende för vårdpersonalen. Mötet med vården är med andra ord en viktig del av patientens upplevelse av sjukvården, vilket kontinuerligt belystes i bloggarna som ingick i studien. Slutsats. När bloggförfattarna erfor en känsla av sammanhang blev den totala upplevelsen hanterbar och de kunde till fullo utnyttja sin inneboende kraft till att hantera sin sjukdom. Klinisk betydelse. Studiens resultat kan användas för att ge en djupare förståelse hos vårdpersonalen för cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av mötet med vården i Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Ekstrand, Per
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Att  vara  eller  arbeta som  sjuksköterska: ett gränsöverskridande yrke2017Inngår i: Genusperspektiv på vård och omvårdnad / [ed] Helén Strömberg och Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 87-105Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 253.
  Ekstrand, Per
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Saarnio, Lotta
  Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Makt och vanmakt hos patienter med svår sjukdom2017Inngår i: Genusperspektiv på vård och omvårdnad / [ed] Helén Strömberg och Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 169-184Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 254.
  Ekvall, Klara
  Röda Korsets Högskola.
  Nursing care for patients with burns in Tanzania2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Burns are common in low- and middle income countrie ssuch asTarzania and firerelated deaths are numerous in Africa compared to high income countries in Europe. The nurse's primary professional responsibility is to require nursing care to people. Nursing care for burned patients is important and demands knowledge. Nurses in Tanzania experience difficulties in their daily work in terms of heavy workload and lack of material. Transcultural nursing aims to see care, health and illness from a cultural perspective and the goal is to provide competent care to people in different cultures. The purpose of the study was to illuminate how nurses in Tanzania take care of patients with burns.The study was implemented at the hospital Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi,Tanzania. A qualitative method was used;participating observations of nine nurses were carried out. The field notes were analyzed by content analysis and gradually two themes appeared; preventing infections and meeting the patient.The conclusion was that nursing care meant collaboration with the relatives, a calm and low stress atmosphere and concems about the patients' integrity. Difficulties experienced in the nurse's daily work were lack of time and material, but despite this the nurses wanted to improve the care of the burned patients in order to reduce the risk of infection. An interesting finding was that normally no contact was created between the nurse and the patient. Overall the lasting impression was that nursing care must be seen and understood in the cultural context.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 255.
  El Abdouni, Sarah
  Röda Korsets Högskola.
  Att vårda kvinnor utsatta för våld: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem, 35% av samtliga kvinnor i världen har någon gång blivit utsatta för våld. Sjuksköterskans ansvar syftar till att identifiera behov och erbjuda god omvårdnad till kvinnan utsatt för våld utifrån rådande situation. En bristande sjukvård leder till sjuksköterskor som tvivlar på sin förmåga och patienter som känner sig otrygga till att avslöja våldet. Identifieras inte kvinnans utsatthet föreligger det en risk att hon kvarblir i en osund relation och i värsta fall dör till följd av våldet.

  Syfte: Att beskriva hindrande och möjliggörande faktorer för att identifiera kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

  Metod: En allmän litteraturstudie utifrån tio artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats.

  Huvudresultat: Identifierade utmaningar var vårdpersonalens bristande kunskap, känslor och attityder samt organisatoriska brister. Vikten av identifiering och den betydelsefulla vårdrelationen identifierades som möjligheter till upptäckten av kvinnor utsatta för våld. Både utmaningar och möjligheter hade anknytningar till sjuksköterskans kunskap, attityd, identifiering, bemötande och ansvar.

  Slutsats: Slutsatsen tyder på att bristfällig kunskap, organisatoriska brister såväl som känslor och attityder hos vårdpersonal står till grund för en del svårigheter såsom att inte veta hur de ska förhålla sig, inte veta var de ska vända sig och obehagskänslor. Bättre identifieringsstrategier och en betydelsefull vårdrelation visade påverka sjuksköterskans förhållningssätt till det bättre vilket kunde leda till fler avslöjanden från kvinnor.

  Fulltekst (pdf)
  Sarah El Abdouni, Examensarbete
 • 256.
  Elisabeth, Wimo
  Röda Korsets Högskola.
  Kritiskt sjuka barns delaktighet: En studie om sjuksköterskans omvårdnad på BIVA2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Elmberg, Susanne
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Käller, Barbro
  Röda Korsets Högskola.
  Operationssjuksköterskors och kirurgers uppfattning om samarbete i operationslaget2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fel i operationssalen kan få stora konsekvenser. Enligt både WHO och Socialstyrelsen är kommunikation och koordination den främsta orsaken till vårdskador inom sjukvården. Operationsavdelningen är den plats inom sjukvården där flest vårdskador händer och de beror ofta på dåligt samarbete i operationslaget. Studier har visat att störst skillnad i uppfattning om effektivt samarbete finns hos operationssjuksköterskor och kirurger. Operationssjuksköterskor beskriver gott samarbete som när deras arbetsinsats respekteras medan ett gott samarbete för kirurger kännetecknas av att ha operationssjuksköterskor som förutser deras behov och följer instruktioner. Syftet med denna studie var att undersöka operationssjuksköterskors och kirurgers uppfattning om samarbete i operationslaget. Det är en deskriptiv kvantitativ studie baserad på datainsamlande genom frågeformulär. Urvalet bestod av 25 operationssjuksköterskor och 42 kirurger. Den mest påtagliga skillnaden i uppfattning om samarbete mellan operationssjuksköterskor och kirurger visade sig i frågan om det är läkaren som ansvarar för samordningen. De ansvariga måste bli medvetna om och komma till rätta med de skillnader i uppfattning om samarbete som finns mellan kirurger och operationssjuksköterskor för att WHO:s checklista och andra interventioner för ökad patientsäkerhet ska kunna få önskad effekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Englund, Åsa
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Lust, Linnea
  Röda Korsets Högskola.
  Att leva med Multipel Skleros: En litteraturstudie om att hantera vardagen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros [MS] är en neurologisk kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Det finns olika former av sjukdomen som har skilda sjukdomsförlopp men har några gemensamma symtom såsom trötthet, balanssvårigheter, stelhet och inkontinensbesvär. I Sverige är ungefär 17,000 svenskar som har fått diagnosen MS, sjukdomen drabbar fler kvinnor än män. Syftet: Syftet med studien är att belysa hur Multipel skleros påverkar individer i det dagliga livet och hur en sjuksköterska kan hjälpa till i omvårdnaden. Metod: En allmän litteraturstudiebaserad på 11 kvalitativa vetenskapliga studier som analyserats och sammanställts till ett resultat. Resultat: Det är viktigt för individer med MS att bli betraktade som samma person som innan individerna fick diagnosen och inte bli behandlade annorlunda. Behovet av självständighet hos individerna strider mot behovet av hjälp och stöd från vänner och familj. Det är nödvändigt för individerna med MS att acceptera sjukdomen för att kunna fokusera på framtiden. Slutsats: Individer med MS har en större möjlighet att klara av vardagen och livet i stort med hjälp av stöd från omgivningen och ha en positiv inställning till livet. Klinisk betydelse: Studien kan ge sjuksköterskor en ökad förståelse för hur individer med MS upplever sin livssituation, vilket kan resultera i en bättre omvårdnad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Engström, Lina
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Ångell, Adam
  Röda Korsets Högskola.
  Patienters upplevelse av omvårdnaden på akutmottagning: En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På en akutmottagning måste patientens vitala funktioner ges prioritet vilket kan leda till missnöje, osäkerhet och otrygghet som en konsekvens av bristande information eller kommunikation.

  Syfte: Beskriva patienters upplevelse av omvårdnaden på akutmottagning.

  Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Tre kategorier identifierades; kommunikation, det personliga mötet och det organiserade arbetssättet. Kommunikationen upplevdes ha störst kapacitet att påverka patienternas upplevelse av omvårdnaden, i både positiv och negativ bemärkelse. Andra faktorer av stor betydelse var att vårdpersonalen hade ett patientcentrerat synsätt med ett tydligt livsvärldsperspektiv.

  Slutsatser: Om patientens psykosociala behov uppmärksammas ökar möjligheterna att patienterna ska få en positiv upplevelse av omvårdnaden. Standardiserade vårdplaner skulle kunna utarbetas för att tillgodose patienternas psykosociala behov vid akuta sjukdomstillstånd.

 • 260.
  Engvall, Mikael
  Röda Korsets Högskola.
  BARNPERSPEKTIV VID UTFORMNING AV REGIONAL KATASTROFMEDICINSK BEREDSKAP I SVERIGE: EN NATIONELL STUDIE BLAND REGIONALA BEREDSKAPSSAMORDNARE2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Barn finns ofta bland de drabbade i samband med allvarliga händelser och har utifrån ålder och mognadsgrad behov som skiljer dem från vuxna i dessa situationer. Sjukvårdspersonal anger att det är svårare och mer påfrestande att hantera situationer där flera barn drabbats, men sjukvårdens förmåga kan optimeras om barnaspekter uppmärksammas rutinmässigt vid utformning av katastrofmedicinsk beredskap. Internationella rapporter anger att barnaspekter ofta förbises vid utformning av katastrofmedicinsk beredskap, men ämnet är bristfälligt kartlagt i Sverige. Syfte: Att undersöka om barnperspektivet uppmärksammas vid utformning av katastrofmedicinsk beredskap på regional nivå. Metod: Enkätstudie där populationen utgjordes av Sveriges 21 beredskapssamordnare på regional nivå. Resultat: I studien deltog samtliga beredskapssamordnare på regional nivå i Sverige (n=21). 16 av 20 deltagare angav att katastrofmedicinsk beredskap kan utformas efter barnets särskilda behov i hög grad. 19 av 21 deltagare uppgav dock att katastrofmedicinsk beredskap endast i liten grad är anpassad för barn. Medverkan av barnsjukvården ses som en viktig faktor för att säkerställa sjukvårdens katastrofmedicinska förmåga inför allvarliga händelser som drabbar barn. 20 av 21 deltagare angav dock att barnsjukvården är representerad endast i liten grad vid planering av katastrofmedicinsk beredskap på regional nivå. Vid risk- och sårbarhetsanalyser och systematisk kvalitetssäkring uppgav 18 av 21 respektive 17 av 18 deltagare att barnaspekter uppmärksammas i liten grad. Sex av 21 landsting/regioner synliggör barnaspekter i regional katastrofmedicinsk plan. Slutsats: Barnperspektivet uppmärksammas endast i begränsad omfattning vid utformning av regional katastrofmedicinsk beredskap. Studien påvisar nödvändigheten av att uppmärksamma och utveckla sjukvårdens katastrofmedicinska förmåga med fokus på barnets särskilda behov.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Ensjö, Joel
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Sundblad, Jenny
  Röda Korsets Högskola.
  Ska du inte bli läkare istället?: En intervjustudie med manliga sjuksköterskestudenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sedan 1950-talet har sjuksköterskeutbildningen i Sverige varit öppen för båda könen, men män utgör fortfarande en minoritet bland studenterna. Av de antagna sjuksköterskestudenterna utgör män färre än 15 procent i Sverige. Trots att satsningar har gjorts för att öka jämställdheten på utbildningen, har andelen legat relativt konstant sedan början av 2000-talet.Syfte: Syftet med studien var att beskriva manliga studenters upplevelser av att vara en minoritet vid en sjuksköterskeutbildning i Sverige. Metod: Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med semistrukturerade frågor med nio manliga studenter vid en sjuksköterskeutbildning. En innehållsanalys genomfördes. Resultat: Tre kategorier framkom vid analysen: de möts med förvåning, de möts som en oväntad överraskning från omgivningen, har andra förväntningar på sig att göra fysiskt tunga eller tekniska uppgifter, eller att vilja bli något annat än sjuksköterska egentligen och de får fördelar gentemot sina kvinnliga medstudenter då de får mer uppmärksamhet och syns då de sticker ut från mängden.Slutsats: De manliga sjuksköterskestudenterna blev annorlunda behandlade därför att de var män. Män som utbildar sig till sjuksköterska bryter mot samhällets förväntningar kring hur en sjuksköterska ska vara. Implikationer: Resultatet kan ligga till grund för fördjupade studier kring hur manliga studenter vid sjuksköterskeprogram upplever sin utbildning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Ergardt, Niklas
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Stenström-Kyobe, Clara
  Röda Korsets Högskola.
  Nursing panorama of patients with musculoskeletal injuries in Uganda using NANDA and NIC: An observational study2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Road traffic accidents are on the rise in low income countries and have a large socioeconomic impact on Uganda. In Uganda, the nurse-patient ratio is 50-100 patients per nurse which is higher than in Sweden, and the patients’ next-of-kin are involved to assist with nursing care. Victims of road traffic accidents demand a lot of nursing care but contextual limitations give patients different opportunities for recovery. A common nursing language, as NANDA and NIC, aim to make communication more efficient; ease work for the staff and make the care better for the patients. Setting: The study was conducted at Mulago Hospital in Kampala, Uganda. Method: Participant observation was used when observing the nursing care of 24 patients. Field notes were analyzed using manifest content analysis. Aim: The aim of this study was to identify the nursing panorama of patients with musculoskeletal injuries in their context. Result: The ratio between the ten most common diagnosis and interventions showed to be 222:59. The diagnostic span and the range of interventions varied according to if staff or next-of-kin performed the nursing of the patients. Conclusion: Using NANDA and NIC, revealed the next-of-kin in the study being responsible for nursing diagnoses and interventions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Ericson, Andreas
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Karlsson, Hannes
  Röda Korsets Högskola.
  Ett skratt är den kortaste vägen mellan två människor: Betydelsen av humor i omvårdnaden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humor har länge ansetts som något välgörande och har under de senaste decennierna blivit ett ämne som det forskas allt mer om, trots detta förefaller det inte finnas nog med evidens för att implementera humor som ett verktyg inom dagens sjukvård trots de hälsofrämjande egenskaper humor anses besitta.

  Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa humorns betydelse inom omvårdnaden.

  Metod: En litteraturstudie där materialet från tio kvalitativa studier analyserades.

  Resultat: Resultatet presenteras i form av fem teman: humor förmedlar budskap, humor bygger goda relationer, humor som terapeutisk lek, humor som ett verktyg för att uppehålla rollen som den goda patienten samt när humor inte givit önskat resultat. Resultatet visar att humor är ett effektivt instrument för att stärka och skapa sociala relationer samt att humor har en hälsofrämjande verkan, men även att humor måste användas med tillförsikt då om det används fel även kan skada en social relation.

  Klinisk betydelse: Humor är ett bra instrument för att stärka patient-sjuksköterskerelationen och för att främja god hälsa i omvårdnaden. Det finns behov av mer forskning på ämnet humor för att stärka dess evidens som ett användbart instrument.

  Slutsats: Humor är användbart för både patienter och sjuksköterskor som kan brukas i många syften inom omvårdnaden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Ericson, Anna
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Ousi, Zahra
  Röda Korsets Högskola.
  MI- metodens effekter på alkoholkonsumtion: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. Majoriteten av den svenska befolkningen konsumerar i måttlig mängd men en del hamnar i ett riskbruk eller missbruk som kan leda till ett beroende. Idag beräknas mellan 10-15 % av befolkningen i Sverige ha ett skadligt alkoholkonsumtionsmönster. MI (Motivational interviewing) är en metod som används av bland annat vårdpersonal för att motivera personer till förändring i sitt liv genom egen motivationshöjning. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på människors alkoholkonsumtion. Design: Denna uppsats är en litteraturöversikt. Resultat: MI hade en minskande effekt på alkoholkonsumtionen bland alla målgrupper som testats. MI har även positiva effekter såsom minskade alkoholrelaterade skador och upphörd alkoholkonsumtion. Vårt resultat visade dock att det inte nödvändigtvis måste vara så att MI-metoden är bättre än någon annan jämförande metod. Slutsats: Resultaten indikerar att MI är en effektiv metod att använda för att förändra livsstilen hos individer med skadlig alkoholkonsumtion. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Ericsson, Cecilia
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Ögren, Marlene
  Röda Korsets Högskola.
  Att möjliggöra säker sexuell och reproduktiv hälsa: - En observationsstudie med etnografisk ansats2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla individer innehar grundläggande rättigheter just i egenskap av att vara människa. Rätten till hälsa är en av dessa, och ska bland annat inkludera säker sexuell och reproduktiv hälsa. I den georgiska utbrytarprovinsen Abchazien tillgodoses inte hela befolkningen denna rättighet. Gali-distriktet är beläget nära gränsen till övriga Georgien och anses som ett lågprioriterat område. Kvinnors position beskrivs där extra utsatt, då exempelvis våld i nära relationer är vanligt förekommande. Inom Abchazien finns icke-statliga organisationer som arbetar för att tillgodose människors grundläggande rättigheter. Avangard är en av dessa och arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Gali-distriktet. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur vårdpersonalen på en icke-statlig organisation kan möjliggöra säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Gali, Abchazien. Metod: Empirisk studie med kvalitativ metod, baserad på deltagande observationer med etnografisk ansats. Materialet har bearbetats genom innehållsanalys, där kategorier samt teman arbetats fram. Resultat: Framkomna fynd presenteras utifrån tre teman med totalt sex inkluderande kategorier: Kompetens – Utbildad personal och Engagemang, Sammanhang - Undervisning i sexuell och reproduktiv hälsa och gynekologisk vård, Resurser – Miljö och Material. Slutsats: Studien belyser hur flertalet komponenter möjliggjorde den sexuella och reproduktiva hälsan. Genom utbildad och lokalt förankrad personal, kunde Avangard bidra till att hälso- och sjukvård samt kunskapsförmedling genomfördes trots vissa hinder. Klinisk betydelse: Denna studie kan bidra till ökad förståelse i hur rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa kan möjliggöras. Vidare förhoppning är att sjuksköterskan ska reflektera över kvinnors situation världen över, för att kunna bidra till ökad sexuell och reproduktiv hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Ericsson, Ingrid
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Milton, Camilla
  Röda Korsets Högskola.
  "Vore det inte lättare om du fortsatte vara kille?": En intervjustudie om transsexuellas upplevelser av vårdpersonalens bemötande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Transsexualism är en könsidentitetsstörning som innebär att en individ identifierar sig med det motsatta könet, och innefattar oftast en önskan om att korrigera sitt kön till det upplevda. I och med denna önskan kommer transsexuella ofta i kontakt med vården och därför krävs vårdpersonal som är kunnig och professionell i sitt bemötande.

  Syfte: Syftet med denna studie var att belysa transsexuellas upplevelse av vårdpersonalens bemötande under den könskorrigerande processen.

  Metod: Studien gjordes med en kvalitativ design och datainsamlingen skedde genom intervjuer av sex transsexuella personer. Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Respondenterna upplevde ett bra bemötande när mötet och samtalet genomsyrades av kunskap och professionalism och när personalen utgick ifrån deras livsvärld genom att ha en förstående och bekräftande inställning. När personalen istället tedde sig okunnig och oförstående upplevde sig respondenterna sårbara då de behövde övertala och anpassa sig till personalen för att få önskad vård.

  Slutsats: Studiens resultat visar tydligt att vårdpersonalens bemötande på många sätt påverkar de transsexuella patienternas väg genom den könskorrigerande behandlingen, som för de allra flesta transsexuella är helt livsavgörande. Det är därför av stor vikt att medvetandegöra transsexuella patienters upplevelser, för att på bästa sätt kunna försäkra ett gott bemötande.

  Klinisk betydelse: Belysandet av transsexuellas upplevelse av bemötandet i vården kan bidra till en ökad medvetenhet om transsexualism och transsexuellas vårdbehov, för att de i framtiden ska kunna erbjudas bättre vård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Eriksson, Anneli
  et al.
  Department of Public Health Sciences, Health system and policy, Karolinska Institute.
  Ohlsén, Ylva Kristina
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Teknik och Välfärd.
  Garfield, Richard
  ERRB, Centers for Disease Control, Atlanta, Georgia, USA.
  von Schreeb, Johan
  Department of Public Health Sciences, Health System and Policy, Karolinska Institute.
  Who Is Worst Off?: Developing a Severity-scoring Model of Complex Emergency Affected Countries in Order to Ensure Needs Based Funding2015Inngår i: PLOS Currents, ISSN 2157-3999, E-ISSN 2157-3999, nr November 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Disasters affect close to 400 million people each year. Complex Emergencies (CE) are a category of disaster that affects nearly half of the 400 million and often last for several years. To support the people affected by CE, humanitarian assistance is provided with the aim of saving lives and alleviating suffering. It is widely agreed that funding for this assistance should be needs-based. However, to date, there is no model or set of indicators that quantify and compare needs from one CE to another. In an effort to support needs-based and transparent funding of humanitarian assistance, the aim of this study is to develop a model that distinguishes between levels of severity among countries affected by CE.

  Methods: In this study, severity serves as a predictor for level of need. The study focuses on two components of severity: vulnerability and exposure. In a literature and Internet search we identified indicators that characterize vulnerability and exposure to CE. Among the more than 100 indicators identified, a core set of six was selected in an expert ratings exercise. Selection was made based on indicator availability and their ability to characterize preexisting or underlying vulnerabilities (four indicators) or to quantify exposure to a CE (two indicators). CE from 50 countries were then scored using a 3-tiered score (Low-Moderate, High, Critical). 

  Results: The developed model builds on the logic of the Utstein template. It scores severity based on the readily available value of four vulnerability and four exposure indicators. These are 1) GNI per capita, PPP, 2) Under-five mortality rate, per 1 000 live births, 3) Adult literacy rate, % of people ages 15 and above, 4) Underweight, % of population under 5 years, and 5) number of persons and proportion of population affected, and 6) number of uprooted persons and proportion of population uprooted.

  Conclusion: The model can be used to derive support for transparent, needs-based funding of humanitarian assistance. Further research is needed to determine its validity, the robustness of indicators and to what extent levels of scoring relate to CE outcome.

 • 268.
  Eriksson, Catrin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Skinstad, Matilda
  Sophiahemmet University.
  Georgsson, Susanne
  Röda Korsets Högskola. Karolinska Institutet.
  Carlsson, Tommy
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen. Sophiahemmet University / Uppsala University.
  Quality of websites about long-acting reversible contraception: a descriptive cross-sectional study2019Inngår i: Reproductive Health, ISSN 1742-4755, E-ISSN 1742-4755, Vol. 16, nr 1, artikkel-id 172Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Today, there are various short- and long-acting contraceptive alternatives available for those who wish to prevent unintended pregnancy. Long-acting reversible contraception are considered effective methods with a high user satisfaction. High-quality information about contraception is essential in order to empower individuals to reach informed decisions based on sufficient knowledge. Use of the Web for information about contraception is widespread, and there is a risk that those who use it for this purpose could come in contact with sources of low quality.

  OBJECTIVE: The overarching aim was to investigate the quality of websites about long-acting reversible contraception.

  METHODS: Swedish client-oriented websites were identified through searches in Google (n = 46 included websites). Reliability and information about long-acting reversible contraceptive choices were assessed by two assessors with the DISCERN instrument, transparency was analyzed with the Journal of the American Medical Association benchmarks, completeness was assessed with inductive content analysis and readability was analyzed with Readability Index.

  RESULTS: The mean DISCERN was 44.1/80 (SD 7.7) for total score, 19.7/40 (SD 3.7) for reliability, 22.1/35 (SD 4.1) for information about long-acting reversible contraceptive choices, and 2.3/5 (SD 1.1) for overall quality. A majority of the included websites had low quality with regard to what sources were used to compile the information (n = 41/46, 89%), when the information was produced (n = 40/46, 87%), and if it provided additional sources of support and information (n = 30/46, 65%). Less than half of the websites adhered to any of the JAMA benchmarks. We identified 23 categories of comprehensiveness. The most frequent was contraceptive mechanism (n = 39/46, 85%) and the least frequent was when contraception may be initiated following an abortion (n = 3/46, 7%). The mean Readability Index was 42.5 (SD 6.3, Range 29-55) indicating moderate to difficult readability levels, corresponding to a grade level of 9.

  CONCLUSIONS: The quality of client-oriented websites about long-acting reversible contraception is poor. There is an undeniable need to support and guide laypersons that intend to use web-based sources about contraceptive alternatives, so that they may reach informed decisions based on sufficient knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Eriksson, Cecilia
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Eriksson, Linn
  Röda Korsets Högskola.
  Inequities in health care: lessons from New Zealand: A qualitative interview study about the cultural safety theory2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND: According to the World Health Organisation, the indigenous Māori are reportedly the most marginalised ethnic group with the poorest health status in New Zealand. Cultural safety theory is a part of nursing programmes in New Zealand with the aim to reduce inequities within the health care system. AIM: The aim of this study is to illuminate nurses’ views about the cultural safety theory in relation to inequities within the health care system in New Zealand. METHOD: A qualitative empirical approach based on semi-structured indepth interviews was applied. Six interviews were conducted and data was analysed using Graneheim and Lundmans manifest content analysis. RESULTS: Two categories were identified and became representative as a result, Nursing Strategies and Working with Challenges. CONCLUSION: The findings in this study suggest that nurses’ have an overall positive attitude towards working with cultural safety theory and believe the theory to be an opportunity to change attitudes, and be a potential tool to reduce inequities within the health care system. CLINICAL RELEVANCE: Illuminating nurses’ perspectives about cultural safety can contribute to a better understanding of working with different cultures and hopefully reduce inequities within the health care system.

  Fulltekst (pdf)
  Inequities in health care: lessons from New Zealand
 • 270.
  Eriksson, Christopher
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Kim Evaldsson, Esther
  Röda Korsets Högskola.
  Livskvalitet hos personer med svårläkta bensår: Upplevelsen av att leva med svårläkta bensår2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid omvårdnad av personer med bensår är det lätt att lägga fokus på bensåret med risk för att den subjektiva upplevelsen kan komma i skymundan. Därför kan det vara viktigt att belysa patienters upplevelser ur ett holistiskt perspektiv. I tidigare forskning har det framkommit att livskvaliteten påverkas negativt där smärta visat sig vara en betydelsefull faktor. Syfte: Att ur ett livskvalitetsperspektiv belysa personers upplevelse av att leva med svårläkt bensår. Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En deduktiv analys av materialet gjordes utifrån World Health Organisations definition av livskvalitet och dess sex domäner. Dessa domäner är: Fysisk domän, Psykologisk domän, Grad av oberoende, Sociala relationer, Omgivning och miljö samt Andlighet, religion och personlig tro. Resultat: Svårläkta bensår påverkade personers livskvalitet inom samtliga domänerna utom Andlighet, religion och personlig tro. Slutsats: Personer hade liknande upplevelser av att leva med svårläkta bensår. De upplevde en försämrad livskvalitet där smärtan var en framträdande upplevelse som påverkade de flesta domänerna. Klinisk betydelse: Resultatet i denna studie visade på vikten av att använda ett holistiskt perspektiv vid omvårdnadssituationer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Det subversiva arvet: Global Omvårdnad och relationer till vetenskapliga doktriner – en personlig betraktelse2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 272.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Förutsättningar för omvårdnad: genus2019Inngår i: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningsätt / [ed] Febe Friberg & Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, s. 337-357Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 273.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Intimitetens villkor i vårdandet2017Inngår i: Genusperspektiv på vård och omvårdnad / [ed] Helén Strömberg & Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 71-86Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 274.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola.
  Maskuliniteter: Vårdande män - om mod, maskulinitet och genusyrsel2013Inngår i: Genusyrsel & normuppror: En antologi om vård, värderingar och jämställda löner / [ed] Maria Ejd, Stockholm: Vårdförbundet , 2013, s. 73-88Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 275.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  När omvårdnaden blir ett med tekniken2016Inngår i: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, nr 4, s. 34-37Artikkel, forskningsoversikt (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den pågående sammanflätningen av människa och teknik kommer att ge ett mångfasetterat vårdande, med utgångspunkt i både vardag och science fiction. Omvårdnad kan äga rum i virtuella miljöer, där den som vårdar är en robot och den som vårdas kan vara ihopväxt med tekniken. Det skriver omvårdnadsprofessorn Henrik Eriksson.

 • 276.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Omvårdnad i ett historiskt perspektiv: framväxt2019Inngår i: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningsätt / [ed] Febe Friberg & Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, s. 33-60Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 277.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola.
  Vårdvetenskap för en postmodern tid2014Inngår i: Vårdvetenskap och postmodernitet: en introduktion / [ed] Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur, 2014, 1, s. 29-48Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 278.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola.
  Vårdvetenskap och postmodernitet: en introduktion2014Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Postmodernitet kan beskrivas både som en reaktion på modern kunskap och en tidsålder som vi i en allt snabbare takt är på väg in i. Oavsett innebörd är postmoderniteten fylld av genomgripande reflektioner och konsekvenser för vad det innebär att vara människa. I sådana reflektioner finns en kraft som kan föra omvårdnad och vårdvetenskap framåt.

  Den postmoderna analysen i boken belyser hur omvårdnad ofrånkomligt är kopplat till det komplexa och föränderliga samhälle vi lever i. Omvårdnad och vårdvetenskap rör sig oupphörligen mot ett nytt centrum där det moderna projektets skarpa gränser mellan natur-kultur, man-kvinna, människa-maskin succesivt luckras upp. Kort sagt, helt nya sätt att tänka och helt ny kunskap.

  Tillkomsten av en cyberrymd har möjliggjort andra omvårdnadsrelationer som en alltmer integrerad del av vardagen. Människor möts och vårdar varandra i cyberrymden och i alltfler sammanhang är den som vårdar, eller den som blir vårdad, inte längre självklart av "kött och blod".

  Boken är avsedd för de som bedriver akademiska studier i vårdvetenskap, omvårdnad eller närliggande områden. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom vårdområdet men även till tjänstemän och andra beslutsfattare som vill skaffa sig en bred orientering om vilka trender som är i antågande.

 • 279.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola.
  Vårdvetenskapliga berättelser – möjligheter och utmaningar …|i det postmoderna vårdandet2014Inngår i: Vårdvetenskap och postmodernitet: en introduktion / [ed] Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur, 2014, 1, s. 189-212Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 280.
  Eriksson, Henrik
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  What is nursing? Nursing as the science of human life in a postmodern era: Clues from the past to understand the road ahead2018Inngår i: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 38, nr 3, s. 117-118Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 281.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Christiansen, Mats
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences, and Society, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Holmgren, Jessica
  Röda Korsets Högskola.
  Engström, Annica
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Faculty of Health and Occupational Studies, University of Gävle, Gävle.
  Nursing under the skin: a netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos2014Inngår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 21, nr 4, s. 318-326Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aims of this study were to present themes in nursing motifs as depicted in tattoos and to describe how it reflects upon nursing in popular culture as well as within professional nursing culture. An archival and cross-sectional observational study was conducted online to search for images of nursing tattoos that were freely available, by utilizing the netnographic methodology. The 400 images were analyzed in a process that consisted of four analytical steps focusing on metaphors and meanings in the tattoos. The findings present four themes: angels of mercy and domination; hegemonic nursing technology; embodying the corps; and nurses within the belly of the monster. The tattoos serve as a mirror of popular culture and the professional culture of nurses and nursing practice within the context of body art. Body art policy statements have been included in nursing personnel dress code policies. Usually these policies prohibit tattoos that are sexist, symbolize sex or could contribute and reproduce racial oppression. The results show that the tattoos can be interpreted according to several layers of meanings in relation to such policies. We therefore stress that this is an area highly relevant for further analyses in nursing research.

 • 282.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Dahlborg-Lyckhage, Elisabeth
  Högskolan Väst.
  Om Genus - introduktion2017Inngår i: Genusperspektiv på vård och omvårdnad / [ed] Helén Strömberg och Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 15-30Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 283.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  Salzmann-Ericson, Martin
  Gävle Högskola, University of Gävle.
  Twitter discussions about the predicaments of robots in geriatric nursing: forecast of nursing robotics in aged care2018Inngår i: Contemporary Nurse: health care across the lifespan, ISSN 1037-6178, E-ISSN 1839-3535, Vol. 54, nr 1, s. 97-107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: People use social media to express perceptions, attitudes and a wide range of concerns regarding human life. Aim: This study aims at analysing the ongoing discussions on the internet microblog Twitter and offers some coming predicaments regarding developments in geriatric nursing regarding nursing robots. Methods: Data were retrospectively collected from Twitter. 1322 mentions were included in the final analyses, where principles of interpreting data by using netnography were utilized. Results: Many ideas are presented expressing functional, psychological and social aspects of robots in nursing care. Most postings come from metropolitan cities around the globe. The discussion focuses on market-driven, science fiction solutions for aged care. Twitter users overall seem to be positive using various nursing robots in aged care. These discussions offer a window into the attitudes and ideas of this group of users. Conclusion: We suggest that monitoring Twitter discussions on social media can provide valuable insights into current attitudes as well as forecast coming trends.

 • 284.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Salzmann-Erikson, Magnus
  Dalarna Högskola.
  Pringle, Keith
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Virtual Invisible Men: Privacy and invisibility as forms of privilege in online venues for fathers during early parenthood2014Inngår i: Culture, Society and Masculinities, ISSN 1941-5583, E-ISSN 1941-5591, Vol. 6, nr 1, s. 52-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 285.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Cyber nursing: a conceptual framework2016Inngår i: Journal of Research in Nursing, ISSN 1744-9871, E-ISSN 1744-988X, Vol. 21, nr 7, s. 505-514Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There have been few attempts to express in words and conceptualise ‘the Internet’ and ‘health’ within a framework. The aim of this study was to present a conceptual framework concerning virtual self-care and online caring. The results show that the concepts of virtual communities, virtual self-care and torrenting frame these very specific interactions and environments and that the concepts of ‘keyboard cowboy’ ‘cyber aid’ and ‘health-interests trader’stipulate different ways in which to express expertise in cyber nursing. Alongside cyber bullying, cyber nursing is also present in virtual arenas. Nursing researchers need to explore and monitor cyber nursing activities using concepts developed within the field of nursing.

 • 286.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Eskilstuna.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Oslo University Hospital, Ullevål, Division of Mental Health and Addiction, Department of Acute Psychiatry, Oslo, Norway.
  Cyber nursing—Health ‘experts’ approaches in the post-modern era of virtual performances: A nethnography study2013Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 50, nr 3, s. 335-344Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  The imperative to gather information online and to become an ‘expert’ by locating effective advice for oneself and others is a fairly new support phenomenon in relation to health advice. The creation of new positions for health ‘experts’ within the space of the Internet has been addressed as a cybernursing activity. A focused analysis of communication in health forums might give insight into the new roles that are available for health experts in cyberspace.

  Aim

  The aim of this study is to describe approaches to being an ‘expert’ in lifestyle health choice forums on the Internet and to elaborate on the communicative performances that take place in the forums.

  Method

  An archival and cross-sectional observational forum study was undertaken using principles for conducting ethnographic research online. 2640 pages of data from two health Internet forums were gathered and analyzed.

  Findings

  The results reveal three distinctive types of experts that emerge in the forums: (1) those that build their expertise by creating a presence in the forum based on lengthy and frequent postings, (2) those who build a presence through reciprocal exchanges with individual posters with questions or concerns, and (3) those who build expertise around a “life long learning” perspective based on logic and reason.

  Discussion

  The results suggest that experts not only co-exist in the forums, but more importantly they reinforce each others’ positions. This effect is central; alongside one another, the posts of the three types of experts we identify constitute a whole for those seeking the forum for advice and support. Users are provided with strong opinions and advice, support and Socratic reasoning, and a problem-oriented approach. The Internet is now an integral part of everyday living, not least of which among those who seek and offer support in cyberspace. As such, cyber nursing has become an important activity to monitor, and formal health care professionals and nursing researchers must stay abreast of developments.

 • 287.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  The digital generation and nursing robotics: A netnographic study about nursing care robots posted on social media2017Inngår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 4, nr 2, artikkel-id e12165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to present the functionality and design of nursing care robots as depicted in pictures posted on social media. A netnographic study was conducted using social media postings over a period of 3 years. One hundred and Seventy-two images were analyzed using netnographic methodology. The findings show that nursing care robots exist in various designs and functionalities, all with a common denominator of supporting the care of one’s own and others’ health and/or well-being as a main function. The results also show that functionality and design are influenced by recent popular sci-fi/cartoon contexts as portrayed in blockbuster movies, for example. Robots’designs seem more influenced by popular sci-fi/cartoon culture than professional nursing culture. We therefore stress that it is relevant for nursing researchers to critically reflect upon the development of nursing care robots as a thoughtful discussion about embracing technology also might generate a range of epistemological possibilities when entering a postmodern era of science and practice.

 • 288.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Högskolan i Gävle.
  Turning to monster to learn about humanity: presentation of findings from caring monsters - the research project2015Inngår i: Abstract Book Human Rights and Health and the Astrid Janzon Symposium: The Swedish Red Cross University College, Stockholm 26-27th November 2015 : Oral sessions and Poster sessions, Stockholm, 2015, Vol. 1, s. 22-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Popular culture; literature, movies and comics, is full of monsters. Monsters that both scare and amuse. Through history people has been fascinated, feared and amused by the idea of mysterious creatures, the monsters. Passing stories and constructing the “monsters” are part of all cultures and over times, although the representation of monsters are projected in variance over time and are historical and contextual bounded. Just as monsters are the binary opposition of the ‘good citizen’, monsters also perform as embodied representations of the “Other”. Monster is therefore best understood as embodiment of difference, a breaker of categories and a resistant other. Monsters are “tricksters” challenging our coding of the world by challenging our knowledge. The monster ask us how we as humans perceive the world and about our perception of difference. The aim of this project is to explore the caring activities of monsters in popular culture. The project will catalog monsters’ caring activities around the globe and analyze why, when and under what circumstances monster characters actually do care. In this presentation the initial analyzes of data gathered from the project website (http://www.caringmonsters.com/) will be presented. The initial readings based on a straight forward content analysis of why monsters sometimes go out of character and suddenly engage in some kind of caring activities will be presented. The result will contribute to a critical discussion of the impact of caring and the ethics of caring from which we could learn about humanity, when reflecting upon it from an “outside” and monstrous perspective.

 • 289.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Vård och Omvårdnad.
  Salzmann-Eriksson, Martin
  Department of Health and Caring Sciences at the University of Gävle .
  Future Challenges of Robotics and Artificial Intelligence in Nursing: What Can We Learn from Monsters in Popular Culture?2016Inngår i: The Permanente Journal, ISSN 1552-5767, E-ISSN 1552-5775, Vol. 20, nr 3, artikkel-id 15-243Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is highly likely that artificial intelligence (AI) will be implemented in nursing robotics in various forms, both in medical and surgical robotic instruments, but also as different types of droids and humanoids, physical reinforcements, and also animal/pet robots. Exploring and discussing AI and robotics in nursing and health care before these tools become commonplace is of great importance. We propose that monsters in popular culture might be studied with the hope of learning about situations and relationships that generate empathic capacities in their monstrous existences. The aim of the article is to introduce the theoretical framework and assumptions behind this idea. Both robots and monsters are posthuman creations. The knowledge we present here gives ideas about how nursing science can address the postmodern, technologic, and global world to come. Monsters therefore serve as an entrance to explore technologic innovations such as AI. Analyzing when and why monsters step out of character can provide important insights into the conceptualization of caring and nursing as a science, which is important for discussing these empathic protocols, as well as more general insight into human knowledge. The relationship between caring, monsters, robotics, and AI is not as farfetched as it might seem at first glance.

 • 290.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University.
  Röster från sidlinjen - former och normer i anhörigspelet2017Inngår i: Genusperspektiv på vård och omvårdnad / [ed] Helén Strömberg & Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 149-166-Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 291.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Strömberg, HelénUmeå Universitet.
  Genusperspektiv på vård och omvårdnad2017Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt.

  Genusrelaterade, feministiska  och/eller jämställdhetsfrågor är viktiga för samhället och för individer i många olika sammanhang. Men vad är egentligen genus och vad menas med att ha ett genusperspektiv? På vilket sätt kan genus vara en utgångspunkt när det talas om vård och omvårdnad som sträcker sig bortom dagsaktuella politiska utfästelser och olika myndigheters pågående jämställdhetsarbete?

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso-och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv.

 • 292.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Stojandinovic, Dusanka
  Röda Korsets Högskola.
  Sjuksköterskans omvårdnad vid diabetes: "Från dödlig koma till livsstilsförändringar på 100år"2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en sjukdom i pankreas som orsakas av en metabol rubbning. Innan insulinet upptäcktes var kosten den enda behandlingen och sjuksköterskan hade en viktig roll i att undervisa patienten. Omvårdnaden av diabetespatienten har funnits beskriven i sjuksköterskans läroböcker genom hela 1900-talet.

  Syfte

  Syftet var att undersöka hur omvårdnaden av diabetespatienterna beskrivs i sjuksköterskornas läroböcker mellan år 1900- 1999.

  Metod: Studien baserades på 10 läroböcker för sjuksköterskor och genomfördes med inspiration av en manifest innehållsanalys med läroböcker från varje decennium genom hela 1900- talet.

  Resultat

  Sex teman framkom: kost, insulin, omvårdnad vid koma och sjukdomens orsak, förekomst och sjukdomsbeskrivning. Resultatet av studien visade hur diabetesomvårdnaden beskrivits och hur omvårdnaden utvecklats genom århundradet.

  Slutsats

  Sjuksköterskans omvårdnad vid diabetes har vuxit i takt med att forskningen om sjukdomen gått framåt. Omvårdnadsansvaret och olika omvårdnadshandlingar finns beskrivna genom hela århundradet. Kosten har varit den viktigaste behandlingen i sjuksköterskans läroböcker. Idag är diabetesomvårdnaden helt beroende av en sjuksköterskans omvårdnad.

 • 293.
  Eriksson, Karin
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Fantenberg, Linda
  Röda Korsets Högskola.
  Som ett slag i magen: en litteraturstudie om våld inom hemsjukvården2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alltfler människor kommer idag i kontakt med hemsjukvården, antingen som personal eller som patient. Det är sedan tidigare känt att våld är ett relativt vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom sjukvården. Utsattheten för våld tros vara större inom hemsjukvården där personalen ofta arbetar ensamma. Syftet med denna studie var att beskriva det våld som vårdpersonalen inom hemsjukvården utsätts för och vilka konsekvenser detta får. För att sammanställa den vetenskapliga forskning som finns inom området genomfördes en deskriptiv litteraturstudie. Tre kategorier utlästes; våldets utseende, förekomsten av våld samt våldets konsekvenser. Under dessa fanns i sin tur sex subkategorier; våldets omfattning, demografiska faktorer som påverkar våldets förekomst, fysiska konsekvenser, psykiska konsekvenser, konsekvenser på arbetsplatsen samt konsekvenser för vården/patienten. Resultatet visade att våldet kan te sig fysiskt eller verbalt och orsaka fysiska skador och psykiska konsekvenser för den utsatte. Detta kan även ge mer långtgående konsekvenser på vårdsituationen. Materialet i denna studie visar på ett begränsat kunskapsläge inom området där även tydliga och gemensamma definitioner saknas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Eriksson, Lieve
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Damm Grundin, Rebecka
  Röda Korsets Högskola.
  Nursing students´knowledge and attitudes towards people with HIV/AIDS: a quantitative study at MIOT College of Nursing, India2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:It is today estimated that the number of people living with HIV/AIDS in India is 2.5 million. Recent research has shown that stigmatizing attitudes against people living with HIV/AIDS is still present among health care personnel and nursing students. Nurses have a central role in preventing HIV/AIDS transmission and therefore education about the disease is a key factor for improving health care among the population (Durkin, 2004). Aim: The aim of the study is to investigate and describe nursing students‟ level of knowledge about HIV/AIDS and their attitudes towards people with the disease. Method: It is a descriptive quantitative study using a modified Knowledge, Attitude and Practice (KAP) questionnaire. The questionnaire contains questions about from which sources the person gains information, the level of knowledge and attitudes towards HIV/AIDS. The respondents (n=45) are nursing students attending the final year of Bachelor Science Degree of Nursing at MIOT College of Nursing in Chennai, India. Results: There are gaps in the knowledge of the students regarding HIV/AIDS. None of the students answered correctly to all 20 questions and statements on the HIV/AIDS knowledge scale. More than 10% of the students (n=5) answered incorrectly to 45% of the statements/questions. In regards to attitudes, the students tend to have high levels of empathy, but also high levels of refraining attitudes. The result indicates that most students are willing to care for people with HIV/AIDS (89%) even though refraining attitudes are present. Levels of empathic attitudes among the students tend to increase when higher level of knowledge is present. Conversely, the level of refraining attitudes tends to decrease as the level of knowledge increases. Conclusions: There are gaps in the knowledge about HIV/AIDS. The level of empathic attitudes is high, but at the same time the level of refraining attitudes is high  

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Eriksson, Rebecca
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Jonsson, Rebecca
  Röda Korsets Högskola.
  Metoder i bemötandet av barn med smärta: En allmän litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva metoder i bemötandet av barn med smärta inom sjukvåden.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier publicerade mellan 2008– 2017.

  Resultat: Resultatet visade att det var komplext för sjuksköterskor att finna rätt metod för att bemöta barn med smärta inom sjukvården. Dock identifierades olika metoder som kunde underlätta för sjuksköterskorna. Detta resulterade i tre huvudfynd: distraktion, delaktighet och förtroendeskap. Det krävdes både kompetens och kunskap av sjuksköterskorna att utföra dessa metoder på ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt.

  Slutsats och förslag på fortsatt forskning: Sjuksköterskan har stora möjligheter att bemöta barns smärta inom sjukvården med hjälp av olika metoder. Barn 6–12 år påverkas i stor utsträckning av det bemötande och förhållningssätt sjuksköterskan använder sig av. Ett personcentrerat, åldersanpassat och väl förberett möte skänker trygghet för barnen och minskar deras upplevelse av smärta vid olika procedurer i sjukvården. Det krävs dock mer forskning på hur sjuksköterskan ska bemöta och involvera barn på ett personcentrerat sätt i sjukvården.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Eriksson, Sarah
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Eriksson, Sandra
  Röda Korsets Högskola.
  Fett svårt att tala om: Att bemöta överviktiga barn och deras familjer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt hos barn är ett globalt problem som de senaste decennierna ökat i snabb takt. Övervikten medför både medicinska och psykosociala konsekvenser hos barnen. Familjerna till barnen har en viktig roll i att skapa en långvarig livsstilsförändring och det är viktigt att sjuksköterskor arbetar med hela familjen i prevention- och interventionsarbetet. Syfte: Studiens syfte var att belysa de hinder och utmaningar som sjuksköterskan upplever i bemötandet av överviktiga barn och deras familjer. Metod: En litteraturöversikt innefattande 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Det uppmärksammades att hinder och utmaningar som sjuksköterskor upplevde ofta var relaterade till familjen och föreställningar om familjens livsstil. Hinder och utmaningar var även kopplade till okunskap och det känsliga ämnets komplexitet. Resultatet sammanfattades i fyra områden: Sjuksköterskan, Familjen, Interaktionen sjuksköterska - familj samt Samhället. Slutsats: Ämnet övervikt hos barn ansågs vara känsligt och svårt att tala om, vilket i sin tur kan leda till att barnen inte får den adekvata hjälp som krävs för en hållbar livsstilsförändring. Klinisk betydelse: Genom att belysa hinder och utmaningar som sjuksköterskor upplever i bemötandet av familjer med överviktsproblematik, så ökar möjligheterna att stärka kunskaperna inom ämnet och utveckla en mer effektiv vård. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Eriksson, Sofia
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Steffen, Simone
  Röda Korsets Högskola.
  Delirium på IVA: En litteraturstudie av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Risken för att drabbas av ett intensivvårds-delirium under vårdtiden är av varierande storlek. Om patienten drabbas av ett delirium kan det leda till allvarliga konsekvenser. Konsekvenserna innefattar en ökad mortalitet, längre vårdtid, ett ökat lidande och även att kostnaderna blir högre. De bedömningsinstrument som finns används i varierande grad på olika intensivvårds-avdelningar världen över. Det mest valida och användbara är Confusion Assesment Method, CAM-ICU; ett mätverktyg utarbetat för att användas inom intensivvården där det kan användas på patienter som fortfarande är intuberade och således inte har en möjlighet att uttrycka sig verbalt.

  Syfte: Belysa den aktuella forskningen gällande omvårdnad av patienter som drabbats av intensivvårds-delirium.

  Metod: Studien är en litteraturöversikt med mixad metod och konvergent design.

  Resultat: Studien visar att omvårdnadsåtgärder gällande behandling av intensivvårdsdelirium används men det finns inga riktlinjer för hur patienterna ska behandlas. Den forskning som finns visar få signifikanta resultat. De kategorier av omvårdnadsåtgärder som litteraturen visar är kognitiv stimulans, miljö, läkemedelsanvändning och fysisk fasthållning.

  Slutsats: Studien visar att det är svårt att mäta effekterna av olika omvårdnadsåtgärder som patienter med intensivvårds-delirium blir behandlade med.

  Klinisk betydelse: Genom fördjupad kunskap om delirium får sjuksköterskan en bättre förståelse för tillståndet och således även för omvårdnaden som ges. Att belysa det faktum att forskningen kring omvårdnadsåtgärderna vid delirium är bristfällig skapas möjlighet till vidare efterforskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Eriksson, Suna
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Malmquist, Elin
  Röda Korsets Högskola.
  Kulturkompetent sjuksköterska sökes!: Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige blir alltmer mångkulturellt, vilket präglar hälso- och sjukvården idag. Sjuksköterskans profession handlar om att ge en god omvårdnad till alla och sjuksköterskan förväntas inneha en allt större kulturkompetens. Trots detta visar studier på att det finns brister i kommunikation och bemötande i den transkulturella omvårdnaden. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen. Metod: En litteraturstudie där materialet från tio kvalitativa studier användes. Resultat: Resultatet presenteras i form av tre teman och fem subteman: Hinder för att utföra en god omvårdnad med subteman språksvårigheter, känslor och dramatik och organisatoriska faktorer, Närstående - en utmaning, Sjuksköterskans syn på transkulturell omvårdnad med subteman avsaknad av utbildning i transkulturell omvårdnad och att vara självmedveten och medveten om kulturella skillnader Slutsats: Även denna studies resultat bekräftar det tidigare studier har sagt om att språkbarriärer är ett stort hinder i den transkulturella vårdrelationen. Språkbarriärerna kunde övervinnas med hjälp av tolk. Då tillgången till tolk inte alltid fanns använde sig sjuksköterskorna av närstående. Närståendes närvaro upplevdes både som något positivt men även som ett hinder i omvårdnadsarbetet. Utbildning i religion och kultur behövs för att bli mer kulturkompetent. Utöver detta behövs livserfarenhet tillsammans med erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö. Klinisk betydelse: Det finns ett behov av mer utbildning inom området transkulturell omvårdnad i sjuksköterskans grundutbildning. Tillgängligheten till en auktoriserad tolk bör även underlättas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att patientens omvårdnadsbehov ska kunna tillgodoses.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Eriksson, Therese
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Malmgren, Louise
  Röda Korsets Högskola.
  Byte av endotrakealtubens läge: - En del av den orala omvårdnaden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar förväntas intensivvårdssjuksköterskor byta endotrakealtubens läge i munhålan på oralt intuberade patienter som en del av den orala omvårdnaden. Denna åtgärd saknar dock tillgängliga evidensbaserade riktlinjer. Syfte: Studiens syfte var att kartlägga intensivvårdssjuksköterskors kliniska beprövade erfarenheter vad gäller byte av endotrakealtubens läge. Syftet belyses av följande frågeställningar; när bedömer intensivvårdssjuksköterskor att endotrakealtubens läge i munhålan ska bytas, vilka komplikationer bedömer de kan uppstå och när avstår de från att byta endotrakealtubens läge. Metod: En kvantitativ deskriptiv studie valdes för att besvara frågeställningarna. En enkät utformades med totalt 13 frågor, varav sex var öppna och sju slutna. Enkäten besvarades av 63 intensivvårdssjuksköterskor som identifierats genom ett bekvämlighetsurval från två intensivvårdsavdelningar inom Stockholmsregionen. Resultat: Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att endotrakealtubens läge i munhålan ska bytas dagligen (n=29) eller vid behov (n= 22) för att förebygga och behandla tryckskador och trycksår (n=55) samt för att lättare och bättre kunna utföra munvård (n=24). Intensivvårdssjuksköterskorna avstod från att byta endotrakealtubens läge när patienter bedöms vara instabila (n= 29) och när ventilatorn indikerar risk för komplikation (n=21). De mest angivna komplikationerna i samband med bytet var aspiration (n=37), dislokalisation (n=35) av endotrakealtubens läge samt ofrivillig extubation (n=23). Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskorna i studien ansåg att endotrakealtubens läge i munhålan ska bytas dagligen för att förebygga och behandla tryckskador och trycksår. De avstod från att byta endotrakealtubens läge när patienter bedöms vara instabila och ansåg att aspiration och dislokalisation av endotrakealtuben kunde uppstå i samband med bytet. Evidensbaserade kunskaper för när och varför byte av endotrakealtubens läge ska utföras och vilka risker som finns saknas fortfarande. Klinisk betydelse: Studien kan komma att ha betydelse för utvecklingen av rutiner och riktlinjer för byte av endotrakealtubens läge på oralt endotrakealt intuberade patienter.

 • 300.
  Eriksson Viratanagasam, Virginia
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Olander, Kristoffer
  Röda Korsets Högskola.
  Amputerad självkänsla: Psykosociala aspekter av att leva med en förlorad kroppsdel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trauma, tumörsjukdom, infektioner och cirkulationsrubbningar kan leda till förlust av kroppsdel. Forskning i ämnet är ofta medicinskt inriktad på smärtproblematik eller praktiska följder, medan patienters upplevelser och psykosocial påverkan hamnar i skymundan. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva psykosociala aspekter i upplevelsen av att leva med en förlorad kroppsdel. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på elva kvalitativa artiklar. Resultat: Att förlora en kroppsdel kan leda till påverkad självbild och psykosocial påverkan. Detta presenteras i huvudtemat att hantera en ny livssituation med underliggande teman jag är, jag ser ut, jag kan och socialt stöd. Slutsats: Vid förlust av kroppsdel oavsett etiologi kan självbilden påverkas i någon riktning. Sexuallivet såväl som vardagliga sysslor kan påverkas vilket i sin tur påverkar livskvaliteten. Att anpassa sig till en protes kan underlätta både den fysiska och den psykosociala aspekten, vilket påverkar självbilden positivt. Detta ämne har under det senaste årtiondet beforskats, men detta behöver förankras i klinisk praxis. Klinisk Betydelse: Genom att belysa de psykosociala aspekterna av att förlora en kroppsdel bidrar föreliggande uppsats till att öka förståelsen amputerade och mastektomerade patienters situation Nyckelord: amputation, mastektomi, protes, rekonstruktiv kirurgi, självbild, sexualitet 

  Fulltekst (pdf)
  Amputerad självkänsla
3456789 251 - 300 of 1043
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf